شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
شعار سال
۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
فارسی
دسته بندی مطالب
13031465100 تسویه حساب تسویه حساب نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application 10000441121
13031465101 تسویه بدهی تسویه بدهی نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
13031465102 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
13031465103 صدور قبض‌المثنی صدور قبض‌المثنی نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
13031465104 بررسی صورت‌حساب بررسی صورت‌حساب نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email 33452310-33452309 Application 10000441121
13031465105 سوابق مصارف و صورت‌حساب سوابق مصارف و صورت‌حساب نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email 33452310-33452309 Application
13031465106 سوابق پرداخت سوابق پرداخت نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
آدرس پستی: ارومیه، خیابان سربازان گمنام (برق سابق)، نرسیده به چهار راه مخابرات
کد پستی : 53114 -57156
شماره تماس: 04431104000
فاکس: 04433469133
Powered by DorsaPortal