شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
شعار سال
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
فارسی
دسته بندی مطالب
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقیمنو افقی
صفحه اصلی
میز خدمت الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها و دفاتر</span>معاونت ها و دفاتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و مهندسی</span>معاونت برنامه ریزی و مهندسی
معرفی
تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ </span> معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
معرفی
معاونت فروش و خدمات مشترکین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معاونت مالی و پشتیبانی</span> معاونت مالی و پشتیبانی
معرفی
آئین نامه های معاملاتی
معاونت منابع انسانی
معاونت مدیر عامل در برق ارومیه
دفتر حراست و امور محرمانه
دفتر روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
اساسنامه
اهداف و برنامه های جاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
تماس با شرکت
ارتباط با مدیر عامل
درخواست تعیین وقت ملاقات با مدیر عامل
پیگیری درخواست تعیین وقت ملاقات با مدیر عامل
ارسال پیام به معاونین و مدیران
پشتیبانی پورتال
ارتباط با مسئولین پورتال
ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر
ارتباط با مسئولین خدمات
Collapse منو عمودیمنو عمودی
خدمات غیرحضوری برق من
دفاتر پیشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشترکین</span>خدمات مشترکین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندها</span>فرآیندها
شرایط و مراحل درخواست انشعاب
فروش انشعاب
خسارت
تفاوت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اطلاع رسانی مشترکین</span> اطلاع رسانی مشترکین
خانگی
عمومی
سایر مصارف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معافیت ها</span> معافیت ها
انرژی
انشعاب
راهنمای مشترکین
دانلود برنامه اعلام کارکرد کنتور (نسخه اندروید)
ارائه خدمات از طریق پیامک
تبادل اطلاعات حوزه های آب و برق
سامانه خدمات غیرحضوری
تسویه بدهی و کنترل لوازم اندازه گیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیمانکاران</span>پیمانکاران
لیست پیمانکاران
خود اظهاری پیمانکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مصرف</span>مدیریت مصرف
اطلاع رسانی های مدیریت مصرف
محاسبه هزینه مصرف
فرم های تفاهم نامه همکاری در برنامه های پاسخگویی بار
زیرسایت خبری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ایمنی</span>ایمنی
دفتر ایمنی
دستور العمل ها
شرح وظایف
فرهنگی
اقدامات شاخص
توصیه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جلب مشارکت تولید پراکنده و انرژی های نو</span>جلب مشارکت تولید پراکنده و انرژی های نو
نیروگاه های تولید پراکنده گازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نیروگاه های خورشیدی تا سقف ظرفیت انشعاب</span>نیروگاه های خورشیدی تا سقف ظرفیت انشعاب
سامانه خرید تضمینی برق فتوولتائیک (پنل متقاضیان) از یک تا صد کیلووات
سامانه خرید تضمینی برق فتوولتائیک (پنل پیمانکاران) از یک تا صد کیلووات
سامانه خرید تضمینی برق فتوولتائیک (پنل ناظرین) از یک تا صد کیلووات
نیروگاه های تجدید پذیر
قوانین و مقررات تولید پراکنده و انرژی های تجدید پذیر
پیمانکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت بحران</span>مدیریت بحران
معرفی
قوانین و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ارتباط با مشتریان</span>مدیریت ارتباط با مشتریان
ثبت انتقادات، شکایات، پیشنهادات و پیگیری
رادیو انرژی
سامانه پیامکی 30005844
شناسایی فرآیندهای مشکل دار از نظر ارباب رجوع
سامانه جامع رسیدگی به شکایات (توانیر)
فرم نظرسنجی
سوالات متداول
ارتباط با مدیر دفتر روابط عمومی
ارتباط با مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل
ارتباط با مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
ارتباط با رئیس گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت دانش</span>مدیریت دانش
فرآیند نظام مشارکت و پیشنهادها
فرآیند مدیریت دانش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ویژه کارکنان</span>ویژه کارکنان
پست الکترونیک ویژه کارکنان
فرم های بازنشستگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایر سامانه ها</span>سایر سامانه ها
طرح جهادی کاهش تلفات
سامانه یکپارچه مهندسی توزیع (سیمت)
مدیریت پروژه های نیرو رسانی
ثبت نام سامانه های برق خورشیدی ساتبا (مهرسان)
صدور گواهی کد پستی
Collapse صفحات سایتصفحات سایت
چارت سازمانی
آشنایی با شرکت
اعلام کارکرد مصارف عادی
فرم اعلام کارکرد کنتورهای مکانیکی
فرم اعلام کارکرد کنتورهای دیجیتالی
منابع اطلاعاتی (تب پیج پوسته جدید)
مدیریت عامل شرکت
قوانین، مقررات و بخشنامه ها
تحقیقات
نظام نامه آماری شرکت
شناسنامه اقلام آماری شرکت
بولتن آماری
کارنامه عملکرد
ویژه نامه آمار
آمار کلان شرکت
مزایده ها
مناقصه ها
فراخوانی ها
فرم اعلام خرابی تجهیزات شبکه
مقالات
اسناد الکترونیک
اطلاع رسانی
آگهی ها
نشریه
سند چشم انداز
اهداف شرکت
خط مشی شرکت
هدف و ماموریت شرکت
چشم انداز شرکت
خط مشی و ارزش های شرکت
سند چشم انداز شرکت
موضوع و حوزه فعالیت شرکت
خدمات الکترونیک
امنیت اطلاعات
بیانیه توافق سطح خدمت
حفظ حریم شخصی
مالکیت معنوی و حق انتشار
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار
ثبت درخواست ملاقات
تائید درخواست ملاقات
پیگیری درخواست ملاقات
دریافت اطلاعات خاموشی ها
میز خدمت الکترونیک
ثبت شماره تلفن همراه مشترکین
روش ارتباط با سامانه پیامکی تکریم 30005844
تفکیک یا ادغام انشعاب
دانلود سامانه خدمات غیرحضوری (برق من)
گزارش نظرسنجی ها
نظرسنجی فرآیندها و تصمیمات دستگاه
فرم نظرسنجی
Collapse صفحات راهنمای مشترکینصفحات راهنمای مشترکین
اصطلاحات و تعاریف
شرایط تامین برق و اعمال تغییرات
انواع انشعاب ها
تغییر مشخصات
جدول مدارک مورد نیاز
تغییر مکان
جمع آوری انشعاب
تست لوازم اندازه گیری
تغییر آدرس
قبض المثنی
قطع و وصل انشعاب برق
تعرفه شماره یک : مصارف خانگی
تعرفه شماره دو- مصارف عمومی
تعرفه شماره سه: مصارف تولید آب و کشاورزی
تعرفه شماره چهار: مصارف تولید صنعت و معدن
تعرفه شماره پنج: سایر مصارف
شرایط عمومی تعرفه های برق
Collapse اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری باراطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر ارومیه
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر خوی
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر سلماس
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر میاندوآب
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر ماکو
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر مهاباد
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر نقده
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر بوکان
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر تکاب
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر شاهین دژ
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر سردشت
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر پیرانشهر
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر اشنویه
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر چایپاره
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر پلدشت
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر شوط
اطلاع رسانی برنامه های مدیریت اضطراری بار شهر چالدرانآدرس پستی: ارومیه، خیابان سربازان گمنام (برق سابق)، نرسیده به چهار راه مخابرات
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد .
کد پستی : 53114 -57156
اتفاقات برق: 121
شماره تماس:04431104500
فاکس: 04433469133
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه