شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
5054
1
ارتباط با مسئولین خدمات
نام و نام خانوادگی
موضوع پاسخگویی
شماره تماس
میرزا موسوی
خدمات صورتحساب قبض
04431104260
سعید عباسی
خدمات مربوط به انشعاب
04431104248
میرزا موسوی
رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت
04431104260

خدمات عمومی برق
04431104441

ایمن سازی تاسیسات برق
04431104441
ساسان حسنی
خدمات انرژی های تولید پراکنده برق
04431104427

 خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق
04431104441
 علیرضا اسدی
ارائه گزارشات آماری
04431104377
 حجت حسامی
 ارائه اطلاعات پروژه ها
04431104472
ساسان حسنی
ارائه تسهیلات حمایتی به تحقیقات و مقالات مرتبط
04431104427
 فرید نصری
برگزار آموزش های مرتبط با توزیع برق
04431104387
 حجت خاموشی
درخواست  خدمات پیمانکاری حوزه برق
04431104371

رسیدگی به درخواست ها و شکایات مراجعین حوزه برق
04431104441
حجت حسامی
بهینه سازی مصرف برق
 04431104472
میرزا موسوی
 سامانه مدیریت انرژی (iranesp.ir)
04431104260
1401/02/31
Powered by DorsaPortal