شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
4217
1
ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر
نام و نام خانوادگی
سمت
موضوع پاسخگویی
شماره تماس
پست الکترونیکی
یونس علیزاده
مسئول دفتر معاونت فروش و خدمات مشترکین
فروش و خدمات مشترکین
04431104264
-
مهدی خدیور
مسئول دفتر معاونت منابع انسانی
منابع انسانی
04431104210
-
لیلا اسمعیلی آذر
مسئول دفتر معاونت بهره برداری
بهره برداری و دیسپاچینگ
04431104302
-
ناصر ملکی
مسئول دفتر معاونت مالی و پشتیبانی
مالی و پشتیبانی
04431104330
-
عزیزه علمداری
مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و مهندسی
برنامه ریزی و مهندسی
04431104415
-
دریا خلیل زاد
مسئول دفتر روابط عمومی
روابط عمومی
04431104382
-
1401/02/17
Powered by DorsaPortal