شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
شعار سال
۱۴۰۰ شنبه ۲ مرداد
فارسی
دسته بندی مطالب
13031465100 تسویه حساب تسویه حساب نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application 10000441121
13031465105 سوابق مصارف و صورت‌حساب سوابق مصارف و صورت‌حساب نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email 33452310-33452309 Application
13031465104 بررسی صورت‌حساب بررسی صورت‌حساب نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email 33452310-33452309 Application 10000441121
13031465103 صدور قبض‌المثنی صدور قبض‌المثنی نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
13031465101 تسویه بدهی تسویه بدهی نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
13031465106 سوابق پرداخت سوابق پرداخت نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
13031465102 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
13031465107 مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
13031465108 خوداظهاری مصرف برق مشترکین (اعلام کارکرد کنتور توسط مشترک) خوداظهاری مصرف برق مشترکین (اعلام کارکرد کنتور توسط مشترک) نظر سنجی توافقنامه سطح خدمت فرآیند Email Application
آدرس پستی: ارومیه، خیابان سربازان گمنام (برق سابق)، نرسیده به چهار راه مخابرات
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد .
کد پستی : 53114 -57156
اتفاقات برق: 121
شماره تماس:04431104500
فاکس: 04433469133
Powered by DorsaPortal