شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
شعار سال
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
فارسی
دسته بندی مطالب
شماره مناقصه:
98-211
موضوع مناقصه:
خرید آمپرمتر 20 کیلوولت رادیوئی، فازمتر دوبل و تستر ولتاژ شبکه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/11/30
آخرین مهلت:
1398/11/28

فراخوان

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 210-98 و شماره 211-98

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

موضوع مناقصه: عبارتست از بشرح ذیل:

1-خرید انواع چراغ لاک پشتی برابر استاندارد وزارت نیرو و 9 برگ مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه

2- خرید آمپرمتر 20 کیلوولت رادیوئی، فازمتر دوبل و تستر ولتاژ شبکه برابر استاندارد وزارت نیرو و 3 برگ مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند در قبال ارائه اعلامیه واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب سیبا 0105592677009 نزد بانک ملی شعبه برق ارومیه ( کد 5133 ) به آدرس ارومیه ـ خیابان سربازان گمنام ( برق سابق ) ـ نرسیده به چهارراه مخابرات ـ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی ، واحد تدارکات تلفن 31104397 جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند . ضمنا" اسناد مناقصه در سایت های اطلاع رسانی معاملات صنعت برق ( شرکت توانیر ) ،شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات به ترتیب به آدرس :

WWW.Waepd.ir ,WWW.tavanir .org.ir و iets.mporg.ir قابل مشاهده و دریافت است .

-علاقمندان به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایتهای مذکور می توانند با واریز مبلغ 500000 ریال به حساب فوق الذکر و ارسال قبض بانکی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مناقصات بشرح جدول ذیل میباشد.

ردیف

عنوان کالاهای مناقصه شماره 210-98

تعداد(دستگاه)

سپرده شرکت در مناقصه به ریال

1

چراغ لاک پشتی 50 وات

700

370.000.000

2

چراغ لا ک پشتی 70 وات

1700

640.000.000

3

چراغ لا ک پشتی 150 وات

500

400.000.000

جمع

2900

1.410.000.000

ردیف

عنوان کالاهای مناقصه شماره 211-98

تعداد(دستگاه)

سپرده شرکت در مناقصه به ریال

1

آمپرمتر بیست کیلوولت رادیوئی

10

250.000.000

2

فازمتر دوبل

10

250.000.000

3

تستر ولتاژشبکه (عیب یاب خطوط 20 کیلوولت )

2

160.000.000

جمع


22

660.000.000

توضیح 1 : تعیین برنده مناقصه بصورت موردی بوده و میزان سپرده نیز موردی محاسبه گردیده است.

توضیح 2 : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه ) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت فروش اسناد : از تاریخ درج نوبت دوم فراخوان در روزنامه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 17/11/98

مهلت ومحل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 13 ( یک بعدازظهر) روز دوشنبه مورخ 28/11/98 به اداره دبیرخانه شرکت توزیع برق آذربایجانغربی.

زمان ومحل برگزاری مناقصه : زمان بازگشائی پاکت های الف وب راس ساعت 14:30( دو ونیم بعدازظهر ) روز چهارشنبه مورخ 30/11/98 در محل شرکت توزیع نیروی برق آذربایحانغربی(مناقصه گزار).

توضیح 3: بازگشایی پاکات ج ( پیشنهاد قیمت ) مناقصه گران پس از بررسی های فنی بازرگانی خواهدبود وزمان برگزاری آن در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

توضیح 4 : سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

فایل:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
آدرس پستی: ارومیه، خیابان سربازان گمنام (برق سابق)، نرسیده به چهار راه مخابرات
کد پستی : 53114 -57156
شماره تماس: 04431104500
فاکس: 04433469133
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه